Alsacienne
14,00 € 14,00 € 14.0 EUR
Crème Fraîche, Mozzarella, Lardons, Oignon, Olive
Bolognaise
14,00 € 14,00 € 14.0 EUR
Tomate, Mozzarella, Kefta, Pomme de Terre, Oignon, Oeuf
Calzone
14,00 € 14,00 € 14.0 EUR
Tomate, Mozzarella, Jambon, Champignon, Oeuf
Campagnarde
14,00 € 14,00 € 14.0 EUR
Tomate, Mozzarella, Chèvre, Lardon, Oignon, Olive
Gourmande
14,00 € 14,00 € 14.0 EUR
Tomate, Mozzarella, Viande Hachée, Poulet, Merguez, Oignon, Olive
Kebab
14,00 € 14,00 € 14.0 EUR
Tomate, Mozzarella, Viande Kebab, Tomate Fraîche, Oignon
Paysanne
14,00 € 14,00 € 14.0 EUR
Crème Fraîche, Mozzarella, Lardon, Poivron, Oeuf, Olive
4 Saisons
14,00 € 14,00 € 14.0 EUR
Tomate, Mozzarella, Jambon, Champignon, Poivron, Artichaud, Olive
Raclette
14,00 € 14,00 € 14.0 EUR
Crème Fraîche, Mozzarella, Pomme de Terre, Jambon, Lardon, Chorizo
3 Jambons
14,00 € 14,00 € 14.0 EUR
Tomate, Mozzarella, Jambon, Lardon, Chorizo
Tartiflette
14,00 € 14,00 € 14.0 EUR
Crème Fraîche, Mozzarella, Pomme de Terre, Reblochon, Lardon, Oignon